Μάθε όλες μας τις προσφορές

ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ

Μπορείτε αναιτιολόγητα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση μέσα σε διάστημα 14 ημερών από το χρονικό σημείο απόκτησης της φυσικής κατοχής των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας :